Medlemmarnas åsikter om baseringen

Kära medlemmar!

Under årsmötet frågade en medlem hur utfallet egentligen hade sett ut på den undersökning, som genomfördes i slutet av 2014, gällande SAS Flygklubbs basering. Jag förstår att detta är en brännande fråga för många och naturligtvis så även för styrelsen. Efter att ha tvingats bort från Bromma så hade vi två alternativ på norra sidan om stan – Västerås/Hässlö och Norrtälje/Mellingeholm. Knappast ett enkelt val och även om styrelsen till övervägande del kände att Västerås var det bättre alternativet så valde vi att fråga medlemmarna om råd. Resultatet av denna enkät, som genomfördes okt-nov 2014, ser du nedan:

Graf ESOW vs ESSN

Som synes föredrog en majoritet Västerås/Hässlö. Möjligheten fanns även att motivera sitt val i skrift och det hade många valt att göra, särskilt de som föredrog Hässlö. Några av deras kommentarer följer:

Västerås är närmare för mig. En stor flygplats är alltid att föredra. Säkrare mörkerflygning och säkrare snöröjning på ESOW.

Vi som är vana vid Bromma kommer att känna oss mer hemma på Hässlö, som dessutom ligger lite bättre till geografiskt.

ESOW är ett GA-paradis med trevligare flygplats och mycket bättre faciliteter. ILS, banljus, öppet dygnet runt, alltid plogat och röjt vintertid.

Personligen tycker jag Hässlö funkar bättre med flygtrafikledning, stort fält med mera även om jag har närmare till Mellingeholm.

Genast efter flytten från Bromma, tvingades vi flytta en del av flottan till Västerås – hangarutrymmet hade inte räckt till annars. Men efter en tid av dubbel basering blev det tydligt att det inte var en långsiktigt hållbar lösning. Flexibiliteten, samordningen och ekonomin blev lidande. Med denna kunskap, medlemmarnas stöd och rationella argument kring snöröjning, faciliteter och tekniskt stöd såg styrelsen det som ett ganska självklart beslut att ombasera helt till Västerås. En basering som inte begränsar oss i något avseende.

Efter flytten genomfördes ytterligare en medlemsenkät vars resultat står att finna i förvaltningsberättelsen från 2015. Denna finns att läsa i dokumentarkivet men bekräftar egentligen bara att medlemmarna inte ser avståndet till Västerås som ett stort hinder.

Med vårt nyinredda klubbrum, närheten till andra klubbar och stödet från flygföreningen HFF har SAS FK nu synnerligen goda förutsättningar till att åter bygga upp den klubbkänsla och sammanhållning som varit svår att uppehålla med flera omflyttningar och dubbla baseringar. Det finns skäl att se med tillförsikt på 2016!

Med vänliga hälsningar,
Wilhelm Svenselius
Sekreterare, SAS FK

Kommentera