Kallelse till medlemsmöte 2016

Alla medlemmar i SAS Flygklubb kallas härmed till medlemsmöte den 16:e november 2016. En första kallelse har tidigare gjorts via MyWeblog.

Tid: Onsdag den 16:e november 2014 kl 19:00
Plats: Stora rummet Hässlö Flygförening i Västerås Beckombergaskolan enligt utskick i MyWeblog!

Agendan i stort:

  • Statusrapport om verksamheten. Flygstatistik, ekonomi, övriga väsentliga händelser.
  • Förslag till medlemsavgifter för 2017.
  • Flygplansflottan.
  • Genomgång och beslut av inkomna motioner
  • Andra beslutet rörande stadgeuppdatering av när medlemsmötet på hösten ska hållas.

Varmt välkommen!

Kommentera