Kallelse till medlemsmöte/höstmöte 2018

SAS FK Höstmöte

Datum för SAS FK medlemsmöte / Höstmötet är satt till den 21 Nov kl 1900.
Platsen blir SAS Huvudkontor Frösundavik.

Agenda och övrig information kommer närmare mötet.

Välkomna!

Kommentera