Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Virtual boardroom | Virtual boardroom

De New York Stock Exchange eist dat de besturen betreffende alle beursgenoteerde ondernemingen ”minstens eenmaal per jaar beslist zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of een comités plus haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van dit oefening zijn ervoor te zorgen datgene besturen belanden bemand plus geleid bij gepaste manier; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn boven het nakomen van hun verplichtingen; plus dat daarginds betrouwbare processen zijn vanwege aan de basisvereisten erbij voldoen op gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden bestaan met een taak deze zij en hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties plus de feest van de directiekamer langs board meeting software verschillende belangrijke dimensies te kort schieten. Volgens dezelfde onderzoek met The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op beslist schaal van 1 zelfs 5 boven termen met effectiviteit (waarbij 5 ”extreem effectief” is en één ”niet met allemaal effectief ”). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board over de vaardigheden en ervaring beschikt deze nodig zijn om toezicht te houden bij hun handelsbedrijf.

digital boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) betreffende de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) is van mening dat hun bedrijf het prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed kan beoordelen. Meer aandacht aan individuele beoordeling is beslist noodzakelijke stap om het prestaties van de groep geaggregeerd te waarborgen. Bestuurders hebben eveneens slechts beslist bescheiden tevredenheid over een dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) betreffende de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en slechter geworden dan het helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is van mening dat een percentage van het bestuurders een te omvangrijke invloed bezit op beslissingen van een raad van bestuur (een dynamiek die ”een bestuur binnen beslist raad” werd genoemd). Het typische directeur is van mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur moet worden verwijderd omdat deze persoon niets effectief zijn. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven genkele raadsevaluaties bedienen om een bijdrage betreffende hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans bij een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak verricht door de general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. Het onderzoekt bijvoorbeeld of u bedrijf bestaan comités bij de onbesproken manier bezit gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; en of het bedrijf zich houdt bij een reeks processen deze in overeenstemming zijn aan de zogenaamde beste praktijken die sinds bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar ook meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van de raad ben om een bijdrage betreffende individuele bestuurders en de interpersoonlijke en groepsdynamiek van bestuursleden bij beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens toegeven, wordt dit oefening heel vaak niet bij een rigoureuze manier uitgevoerd en in veel bedrijven is dat helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ’bestuurslid zijn’. Die houding zijn een vergissing. Hoewel u moeilijker plus tijdrovender is, biedt een beoordeling van individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste mogelijkheid tot verbetering door een rollen, het bijdrage plus de effectiviteit van elke bestuurslid erbij onderzoeken.

Lämna ett svar