Kallelse till medlemsmöte 2016

Alla medlemmar i SAS Flygklubb kallas härmed till medlemsmöte den 16:e november 2016. En första kallelse har tidigare gjorts via MyWeblog.

Tid: Onsdag den 16:e november 2014 kl 19:00
Plats: Stora rummet Hässlö Flygförening i Västerås Beckombergaskolan enligt utskick i MyWeblog!

Agendan i stort:

  • Statusrapport om verksamheten. Flygstatistik, ekonomi, övriga väsentliga händelser.
  • Förslag till medlemsavgifter för 2017.
  • Flygplansflottan.
  • Genomgång och beslut av inkomna motioner
  • Andra beslutet rörande stadgeuppdatering av när medlemsmötet på hösten ska hållas.

Varmt välkommen!

Klubbens samtliga flygplan är nu IFR-klassade!

Efter den senaste uppdateringen av SE-GPN så är klubbens samtliga flygplan IFR-klassade och därmed tillgängliga för instrumentflygning.

Planet har samtidigt fått en hel del uppdateringar enligt nedan:

– GNS 430 monterad som COM/NAV1, med indikator.
– KX155 med indikator som COM/NAV 2.
– Nya antennkablar till samtliga antenner.
– Ny Audiopanel, Garmin GMA 340 med nytt kablage och kontakter till samtliga headset-uttag. Det finns även ett 3,5 mm uttag om man vill erbjuda sina passagerare lite musik (i stereo!).
– Reparerad DME.
– Nya automatsäkringar till avioniken.
– Höjdmätare nr 2 utbytt (för stor diff tidigare) inkl 24-månaders kontroll av fart och höjdmätare u/a.
– Reparerad Autopilot och rollservo samt Nav-coupler.
– Ny “turn & bank”-indikator.
– Radio Master Switch.
– Nyare sidopaneler
– Nyare instrumentpaneler och konsoler
– Förarstolar nyligen omklädda i skinn
– Sedan några veckor: Ny motor, startmotor, elpump mm mm

Hälsningar
Styrelsen gm Stefan