Kallelse till årsmöte 2019

SAS Flygklubb i Sverige kallar till årsmöte torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19.00 i SAS Huvudkontor, Frösundaviks Allé 1, Solna.
Dörrarna öppnar vid klockan 18.45

Rätt att delta på årsstämma har samtliga medlemmar, av alla medlemskategorier, som betalt årsavgift för 2019.… Läs mer