Kallelse till Medlemsmöte 2014

Alla medlemmar i SAS Flygklubb kallas härmed till medlemsmöte den 26:e november 2014. Det är viktigt att ni anmäler er närvaro så att vi kan beställa rätt mängd förtäring. Vi uppskattar om anmälan kommer in i god tid, helst före den 20/11.

Tid: Onsdag den 26:e november 2014 kl 19:00
Plats: SAS HK, Frösundavik

Agendan i stort:

  • Statusrapport om verksamheten. Flygstatistik, ekonomi, övriga väsentliga händelser.
  • Förslag till nya medlemsavgifter för 2015. Styrelsens förslag innebär en höjning med 1000 kr för hög resp lågbetalande.
  • Hangarstatus och placering av flygplanen framåt.
  • Arbetsdeposition. Förslag till ny modell presenteras.
  • Medlemsformer. Utvärdering av en ny form av gästmedlemskap för för att få samnyttjande av flygplan med HFF (dock avgränsat till GPN med speciella villkor).
  • Flygplansflottans förnyelse. Bildande av arbetsgrupp för beredning. Presentation av ett arbete några medlemmar gjort på eget initiativ.

Varmt välkommen! Anmälan finner du här: http://goo.gl/forms/58V78frH7g

SAS FK får permanent basering på Hässlö

Vi har efter beslut i styrelsen nu förvärvat egen del av hangar på Hässlö flygplats i Västerås med plats för två flygplan. Detta innebär att vi från och med nu har en permanent dubbel basering, på både Norrtälje och Västerås. Vår dubbla basering har upplevts positivt av flera olika skäl så som exempelvis geografisk placering och flygplatsernas olika egenskaper. Hässlö Flygförening har också varit mycket positiva till att vi skulle etablera oss permanent på flygplatsen.

Vi finns alltjämt kvar på Mellingeholms flygfält i Norrtälje med ambitionen att ha två platser i den planerade nya hangaren där.

Ny hemsida under konstruktion

Om du läser det här så har du hittat SAS Flygklubbs nya hemsida, som är under uppbyggnad. Tills den är klar så hittar du den gamla hemsidan på www.sasflygklubb.se, men du är förstås välkommen att utforska den här om du vill.

Skillnaderna mellan den nya och den gamla sidan är i huvudsak:

  • Uppfräschat utseende och mer lättillgänglig sidstruktur
  • Responsiv design med bättre anpassning till smartphones och surfplattor
  • Modernare, mer lättanvänd och säkrare teknisk plattform
  • Byte av hostingpartner vilket innebär minskade kostnader för klubben