Avgifter och timpriser

Nedan finner du årsavgifterna för medlemskap i SAS Flygklubb 2017, samt de timpriser som gäller för respektive medlemskapsnivå.  Årsavgiften gäller från 1 jan till 31 dec aktuellt år, men beräknas andelsmässigt för nya medlemmar som tillkommer under året. Om du väljer att uppgradera till medlemskap krediteras tidigare erlagd årsavgift, däremot sker ingen retroaktiv nedsättning av flygtimpriserna.

I medlemskap Frequent Flyer ingår även fullvärdigt medlemskap i Hässlö Flygförening (HFF) och tillgång till hela dess flygplansflotta.

Medlemskap Årsavgift Timpriser¹
SE-GPN SE-LZG
Frequent Flyer 4 900 kr 1 300 kr 1 450 kr
Ordinarie medlem 3 500 kr 1 600 kr 1 800 kr
HFF-ansluten medlem 500 kr 1 800 kr 2 000 kr
Gästmedlem² 900 kr 1 900 kr 2 100 kr
Stödmedlem³ 300 kr
Medlemskap Årsavgift
Frequent Flyer 4 900 kr
Ordinarie 3 500 kr
HFF-ansluten 500 kr
Gästmedlem² 900 kr
Stödjande³ 300 kr
Flygplan¹ Pris FF Pris Ord Pris HFF Pris Gäst²
SE-GPN 1 300 kr 1 600 kr 1 800 kr 1 900 kr
SE-IUF 1 350 kr 1 700 kr 1 900 kr 2 000 kr
SE-LZG 1 450 kr 1 800 kr 2 000 kr 2 100 kr

¹. Priserna är per tacho-timme och gäller tillsvidare
². Gästmedlem kan flyga upp till 5 timmar (blocktid) per år efter utcheckning.
³. Stödjande medlemmar har ej möjlighet att hyra klubbens flygplan.