Avgifter och timpriser

Nedan finner du årsavgifterna för medlemskap i SAS Flygklubb 2017, samt de timpriser som gäller för respektive medlemskapsnivå.  Årsavgiften gäller från 1 jan till 31 dec aktuellt år – medlem som kommer in efter den 1 oktober erhåller även medlemskap för nästa år utan extra kostnad. Om du väljer att uppgradera till medlemskap krediteras tidigare erlagd årsavgift, däremot sker ingen retroaktiv nedsättning av flygtimpriserna.

I medlemskap Frequent Flyer ingår även fullvärdigt medlemskap i Hässlö Flygförening (HFF) och tillgång till hela dess flygplansflotta.

Medlemskap Årsavgift Timpriser¹
SE-GPN SE-IUF SE-LZG
Frequent Flyer 4 900 kr 1 200 kr 1 250 kr 1 350 kr
Ordinarie medlem 3 500 kr 1 500 kr 1 600 kr 1 700 kr
HFF-ansluten medlem 500 kr 1 700 kr 1 800 kr 1 900 kr
Gästmedlem² 900 kr 1 800 kr 1 900 kr 2 000 kr
Stödmedlem³ 300 kr
Medlemskap Årsavgift
Frequent Flyer 4 900 kr
Ordinarie 3 500 kr
HFF-ansluten 500 kr
Gästmedlem² 900 kr
Stödjande³ 300 kr
Flygplan¹ Pris FF Pris Ord Pris HFF Pris Gäst²
SE-GPN 1 200 kr 1 500 kr 1 700 kr 1 800 kr
SE-IUF 1 250 kr 1 600 kr 1 800 kr 1 900 kr
SE-LZG 1 350 kr 1 700 kr 1 900 kr 2 000 kr

¹. Priserna är per tacho-timme.
². Gästmedlem kan flyga upp till 5 timmar (blocktid) per år efter utcheckning.
³. Stödjande medlemmar har ej möjlighet att hyra klubbens flygplan.