Kontakt och vägbeskrivning

SAS Flygklubb huserar tillsammans med Hässlö Flygförening (HFF) vid Hässlö Flygplats (ESOW) i Västerås. Adressen dit är Hässlögatan 10, Västerås. Vår postadress är Box 10022, 181 10 Lidingö.

Karta ESOW

Styrelse, flyglärare och funktionärer

Här finner du kontaktinformation för SAS Flygklubbs styrelse, flyglärare och funktionärer. Hör gärna av dig till oss med dina frågor och funderingar. Om du är intresserad av att bli medlem i klubben, hör av dig till vår medlemskontakt.

Vet du inte vem du söker kan du använda dessa adresser:

Styrelsen: styrelsen@sasflygklubb.se
Valberedningen: valberedningen@sasflygklubb.se
Revisorerna: revisor@sasflygklubb.se

Styrelsen

Olle Andersson, Ordförande

Johan Färm, Ledamot

Sven Christiansson, Ledamot

Stefan Hellmark, Ledamot

Anders Lundell, Ledamot

Victor Jansson, Ledamot

Johan Kågebo, Suppleant

Åsa Johansson, Suppleant


Revisorer

Johan Wilberg, Revisor

Alexander Hunziker, Revisor


Interimistisk Valberedning (till medlemsmöte 2019)

Johan Wilberg, Valberedning Sammankallande

Lars Sveding, Valberedning

Vania Tegamelli, Valberedning


 

 

The most beneficial top quality essay creating solutions does offer made to order records of premium quality for affordable final price. Choose legal right writer to purchase essay developed in certain time essay papers

Publish my essay just in time! Buy records from our specialist club which gives document publishing on almost any matter. cheap, unique and Fast college essay writing service