Flygskola

Funderar du på att ta flygcertifikat? Att själv kunna flyga bjuder på många fantastiska upplevelser och en oöverträffad frihetskänsla. 

SAS Flygklubb är en av Transportstyrelsen godkänd flygskola och erbjuder utbildning till privatflygcertifikat samt mörkerbehörighet.

Hur går det då till att ta ett flygcertifikat?

Privatflygcertifikat – PPL

Det första steget som pilot är att ta ett privatflygcertifikat (Private Pilot License, PPL). Med ett sådant får du flyga med mindre flygplan enligt så kallade visuellflygregler, VFR, det vill säga med uppsikt utåt i bra väder. Certifikatet kan sedan byggas på med behörighet att flyga i mörker och enligt instrumentflygreglerna, IFR, som ökar användningen av eget flyg under olika väderbetingelser. Med ett PPL får man även flyga med passagerare, men det får inte ske kommersiellt – du får alltså inte ta betalt. 

Elevtillstånd och Läkarundersökning

Innan man påbörjar utbildningen måste man ansöka om ett elevtillstånd. Syftet med elevtillståndet är att säkerställa att den blivande piloten uppfyller de medicinska kraven som ställs samt att han eller hon inte är kriminellt belastad. Läkarundersökningen görs hos en av Transportstyrelsen auktoriserad flygläkare.

Utbildning

Tillsammans med din flyglärare på SAS Flygklubbs flygskola lägger du upp en individuellt anpassad utbildningsplan. Detta gäller dels utbildning för PPL såväl för dig som skall vidareutbilda dig eller på annat sätt upprätthålla din flygkompetens.

Teoriutbildning

Den teoretiska utbildningen kan lämpligen göras parallellt med den praktiska. Den omfattar ämnen såsom luftfartssystemet och säkerhetsstandarder, lagar och regler, aerodynamik, meteorologi, navigation, prestanda och färdplanering samt radiotelefoni. En komplett teoriutbildning omfattar ca. 120 timmars lärarledd undervisning.

Praktisk Utbildning

Det går alldeles utmärkt att påbörja den praktiska utbildningen under tiden som du läser teorin. Den praktiska utbildningen innefattar många olika moment, alla för att du ska bli en omdömesfull och säker pilot. Du måste ha skolat minst 45 timmar och ha blivit godkänd på den teoretiska examinationen innan uppflygningen. De De 45 obligatoriska timmarna innefattar 10 timmar övervakad ensamflygning, 25 timmar i dubbelkommando. De resterande 10 timmarna sprids enligt flyglärarens bedömning. Minst 5 timmar av övervakad ensamflygning måste genomföras som distansflygning, varav minst en långdistansflygning på 150 nautiska mil (28 mil). Teorin är avklarad, flygtidskraven är uppfyllda, skolchefen anser att du är redo – då är det dags att genomföra det sista momentet i din utbildning, nämligen flygprovet. Det genomförs inför en av Transportstyrelsens kontrollanter. Det innefattar ett muntligt förhör för att kontrollera dina kunskaper avseende flygregler, planering, meteorologiska förhållanden, säkerhetskontroll av flygplanet med mera. Under flygningen kommer ett antal obligatoriska övningar att genomföras och kontrollanten kommer att observera dina färdigheter. Efter godkännande sänds protokollet till Transportstyrelsen och inom några dagar får Du ditt certifikat.

Vad kostar det?

En komplett utbildning till ett privatflygarcertifikat (PPL) kostar lite drygt 100 000 kronor. Numera finns inga krav på att man ska flyga ett visst antal timmar för att behålla certifikatet. Detta har ersatts med att man vartannat år gör en kontrollflygning med en flyglärare eller, om man flugit mindre än 12 timmar det senaste året, med en kontrollant från Transportstyrelsen.

Vart vänder man sig?

Om Du är intresserad av att börja flyga och ta ett privatflygcertifikat hos oss kontakta oss genom att maila till flightinstructor@sasflygklubb.se. Välkommen!

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021