Avgifter och flygtimpriser

Årsavgiften gäller från 1 jan till 31 dec aktuellt år. Medlemmar som tillkommer sista kvartalet, tillgodoräknas hela påföljande år. Om du väljer att uppgradera ditt medlemskap tillgodoräknas tidigare erlagd årsavgift. Däremot sker ingen retroaktiv nedsättning av flygtimpriserna.

I medlemskap Frequent Flyer Silver, Gold & Platinum ingår även fullvärdigt medlemskap i Hässlö Flygförening (värde 600kr) och tillgång till dess flygplansflotta.

Medlemskap Passiv1
(stödjande)
Gäst HFF Gäst2 Ordinarie FF Silver FF Gold FF Platinum
Årsavgift 2022 300 500 1000 3 500 4 900 6 900 7 900
               
Flygtimpriser3 Passiv Gäst
HFF
Gäst Ordinarie FF Silver FF Gold FF Platinum
SE-LZG Brytpunkt 10 tim +100 +-0 2 550 -140 -340 -440
SE-MLU Brytpunkt 10 tim +100 +-0 2 050 -140 -340 -440
               

1. Stödjande medlemmar har ej möjlighet att hyra klubbens flygplan.
2. Gästmedlem kan flyga upp till 5 timmar (blocktid) per år efter utcheckning.

3. Priserna är per tacho-timme för LZG och per hobbs-timme för MLU och gäller från 2022-08-16 tillsvidare.

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021