Avgifter och flygtimpriser

Årsavgiften gäller från 1 jan till 31 dec aktuellt år. Medlemmar, som tillkommer nov-dec, tillgodoräknas hela påföljande år. Tidigare nytillkomna betalar proportionellt för återstoden av året. Om du väljer att uppgradera ditt medlemskap under året, tillgodoräknas tidigare erlagd årsavgift. Däremot sker ingen retroaktiv nedsättning av flygtimpriserna.

I medlemskap Frequent Flyer ingår även fullvärdigt medlemskap i Hässlö Flygförening (värde 600kr) och tillgång till dess flygplansflotta.

Medlemskap Passiv1
(stödjande)
Gäst HFF Gäst2 Ordinarie Frequent Flyer
Årsavgift 2023 300 500 1000 3 000 6600
           
Flygtimpriser3 Passiv Gäst
HFF
Gäst Ordinarie Frequent Flyer
SE-LZG (Extern ägare) +100 +100 2 500 2500
SE-MLU Brytpunkt 12 tim +100 +100 1800 -300
           

1. Stödjande medlemmar har ej möjlighet att hyra klubbens flygplan.
2. Gästmedlem kan flyga upp till 5 timmar (blocktid) per år efter utcheckning.

3. Priserna är per tacho-timme för LZG och per hobbs-timme för MLU och gäller från 2023-08-11 tillsvidare.

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021