Avgifter och timpriser

Nedan finner du årsavgifterna för medlemskap i SAS Flygklubb 2019, samt de timpriser som gäller för respektive medlemskapsnivå.  Årsavgiften gäller från 1 jan till 31 dec aktuellt år. Medlemmar, som tillkommer sista kvartalet, tillgodoräknas hela påföljande år. Om du väljer att uppgradera ditt medlemskap tillgodoräknas tidigare erlagd årsavgift. Däremot sker ingen retroaktiv nedsättning av flygtimpriserna.

I medlemskap Frequent Flyer ingår även fullvärdigt medlemskap i Hässlö Flygförening (HFF) och tillgång till hela dess flygplansflotta.

Medlemskap Timpriser¹
SE-GPN SE-LZG
Frequent Flyer 1 550 kr 1 800 kr
Ordinarie medlem 1 850 kr 2 150 kr
HFF-ansluten medlem 1 800 kr 2 000 kr
Gästmedlem² 1 900 kr 2 100 kr
Medlemskap Årsavgift
Frequent Flyer 4 900 kr
Ordinarie 3 500 kr
HFF-ansluten 500 kr
Gästmedlem² 900 kr
Stödjande³ 300 kr

¹. Priserna är per tacho-timme och gäller tillsvidare
². Gästmedlem kan flyga upp till 5 timmar (blocktid) per år efter utcheckning.
³. Stödjande medlemmar har ej möjlighet att hyra klubbens flygplan.

Theme: Overlay by Kaira Design by Montasser Ghachem © 2019