Avgifter och flygtimpriser

Årsavgiften gäller från 1 jan till 31 dec aktuellt år. Medlemmar, som tillkommer nov-dec, tillgodoräknas hela påföljande år. Tidigare nytillkomna betalar proportionellt för återstoden av året. Om du väljer att uppgradera ditt medlemskap under året, tillgodoräknas tidigare erlagd årsavgift. Däremot sker ingen retroaktiv nedsättning av flygtimpriserna.

I medlemskap Frequent Flyer ingår även fullvärdigt medlemskap i Hässlö Flygförening (värde 700kr) och tillgång till dess flygplansflotta.

Medlemskap Passiv1
(stödjande)
Gäst HFF Gäst2 Ordinarie Frequent Flyer
Årsavgift 2024 300 500 1000 3 000 6600
           
Flygtimpriser3 Passiv Gäst
HFF
Gäst Ordinarie Frequent Flyer
SE-LZG (Extern ägare) +100 +100 2 500 2500
SE-MLU Brytpunkt för FF 12 tim +100 +100 2000 1700
           

1. Stödjande medlemmar har ej möjlighet att hyra klubbens flygplan.
2. Gästmedlem kan flyga upp till 5 timmar (blocktid) per år efter utcheckning.

3. Priserna är per tacho-timme för LZG och per hobbs-timme för MLU och gäller fr.o.m 2024-03-14  t.v..

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021