Avgifter och flygtimpriser

Årsavgiften gäller från 1 jan till 31 dec aktuellt år. Medlemmar som tillkommer sista kvartalet, tillgodoräknas hela påföljande år. Om du väljer att uppgradera ditt medlemskap tillgodoräknas tidigare erlagd årsavgift. Däremot sker ingen retroaktiv nedsättning av flygtimpriserna.

I medlemskap Frequent Flyer Silver, Gold & Platinum ingår även fullvärdigt medlemskap i Hässlö Flygförening (värde 600kr) och tillgång till hela dess flygplansflotta.

Medlemskap inför 2021 Stödjande1 Gäst2 FF Bronze FF Silver FF Gold FF Platinum
  300 1000 3 500 kr 4 900 kr 6 900 kr 7 900 kr
Arbetsplikt (2ggr per år)3 1 500 kr 1 200 kr 1 000 kr 600 kr
             
Flygtimpriser4     FF Bronze FF Silver FF Gold FF Platinum
SE-LZG 2 150 kr 2 150 kr 1 800 kr 1 700 kr 1 550 kr
SE-MLU 1 800 kr 1 800 kr 1 450 kr 1 350 kr 1 200 kr
             
Förmåner            
Självrisk reducering5 500 kr Ingår Ingår Ingår Ingår
SAS FK Teoretiska utbildningar6 25% 50% Ingår
Medlemskap i HFF (Värde 600kr) Ingår Ingår Ingår
En Lärartimme7 1x/år
En flygtimme inkl. maskin och lärare7 1x/år

1. Stödjande medlemmar har ej möjlighet att hyra klubbens flygplan.
2. Gästmedlem kan flyga upp till 5 timmar (blocktid) per år efter utcheckning.
3. 2 x per år genomförs arbetsdagar, vid missat tillfälle dras halva arbetspliktssumman från medlemmens flygkonto i MyWeblog.
4. Priserna är per tacho-timme och gäller tillsvidare
5. Självrisk på 5000kr betalas av piloten styrelsen bedömt att medlem brustit mot att följa drifthandboken eller generellt slarv
6 Utbildningspriser varierar och sätts utefter tillfälle.
7. Krav att man flyger minst 11h med klubbens maskiner och redovisar detta via utdrag från MyWeblog när man bokar in detta. För FF Gold ingår endast Lärartimmen, flygmaskinen bekostar man själv. 

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021