Bli medlem

Fyll i nedan medlemsansökan så får du svar från våran medlemskontakt snarast möjligt.

Medlemsansökan
Läs mer om våra medlemskap och förmåner här https://sasflygklubb.se/avgifter/
Gärna någon med flyganknytning
Vidare försäkrar jag att jag varken står i ekonomisk skuld till, eller tidigare ej uteslutits ur någon flygklubb. Om jag antas som medlem i SAS Flygklubb förbinder jag mig att följa klubbens stadgar, instruktioner, lokala klubbregler och drifthandbok. Jag är medveten om att SAS Flygklubb är en ideell förening vars verksamhet helt vilar på ideell grund och inte bedriver kommersiell verksamhet.
Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021