Kontakt

 

Styrelsen & Funktionärer

Victor Jansson Ordförande
Edvin Soleymanian  Vice Ordförande
Anders Lundell Skolchef & Teknikansvarig, Flyglärare
Stefan Hellmark Kassör
Daniel Hägg Ordinarie ledamot och Flyginstruktör
Erik Ericson Suppleant

Revisorer

Johan Wilberg Revisor
Olle Andersson Revisor

Valberedning

Mattias Nielsen Valberedning
Johan Wilberg

Valberedning Sammankallande

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021