Tidig Julklapp till alla medlemmar

Efter år av väntan, långa och onödiga stillestånd på flygplanen under flera år, är det med stor glädje styrelsen äntligen kan presentera det tillskott vi önskat!

Flygplanet blir det fortsatta nästa steget mot en yngre och modernare flotta. En föryngring som med modern teknik, ska om allt går som tänk, inte ha en massa ålderskrämpor som kostar enormt att underhålla.… Läs mer