Glädjande besked, men samtidigt med krav!

For our English speaking/reading members, who can’t read this, please contact any of the flight instructors for explanation.

Idag har SAS FK fått det operativa tillstånd av Västerås flygplatsledning som krävs för att vi åter ska få flyga på ESOW utanför trafikledningens öppethållningstider!

Men, så kommer vi till kraven:

För att detta ska gälla så är det ett ovillkorligt krav att samtliga Piloter i SAS FK, som avser flyga utanför öppethållningstiderna, noggrant läst igenom det som vi publicerat ifrån Västerås flygplats på SAS Flygklubbs hemsida under Nyheter samt under foldern Dokumentarkiv i mappen Instruktioner_mm. https://sasflygklubb.se/dokumentarkiv/#

För att bekräfta mottagandet av detta besked, och att man har tagit del av kraven och accepterar att följa dessa, så måste ALLA som vill flyga, bekräfta detta genom att sända en mail tillbaka till flightinstructor@sasflygklubb.se . Då in på SAS Flygklubbs hemsida, under Dokumentarkiv finns mappen Instruktioner_mm. I denna mapp finns tre pdf dokument, läs dessa! Sedan i det svars Mail ni sänder till oss på Mail adress ovan, anger ni också summan av antalet pdf sidor som dessa tre dokument tillsammans bildar. Gäller samtliga, inkl flyglärarna! Detta som ett bevis på att man faktiskt också öppnat dessa dokument.

Vi publicerar och kommunicerar såväl i mwl som på SAS FK hemsida, till gällande dokument. Dvs AIP sidor, rapport blanketter både ASR samt QOMS, som krävs till flygplatsen om något händer. Detta kommer under dagen/kvällen idag 05dec, senast kl 21:00 UTC. Ni kan inte börja maila tillbaka innan ni läst dessa dokument! 

Det kommer att råda noll (0) tolerans för brott mot de uppsatta kraven. Naturligtvis kan saker hända som man inte rår över, och allt ska rapporteras. Men bryter man mot dessa regler som nu är uppsatta utan goda skäl, så får detta konsekvenser. M.a.o. miljökraven i AIP, in- och utflygnings vägar, rapportpunkter, HP, samt kravet om enbart VFR när ATC är stäng gäller ovillkorligen ALLA! Observerade avvikelser kommer flygplatsen följa upp genom radar plottning. Klubben har också tillgång till all loggning från våra GPS:er ombord.

Detta kan se tufft ut, men flyg enligt gällande regelverk och med sunt förnuft så blir det enkelt både för dig och alla andra piloter.

Lämna ett svar

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021