Författare: Anders Lundell

Sammanställning av de operativa krav som gäller för flygning på ESOW utanför trafikledningens öppethållningstider.

Sammanställning av de operativa krav som gäller för flygning på ESOW utanför trafikledningens öppethållningstider.

Först ska Västerås Flygplats risk analys ha läst igenom. Se separat dokument på SAS Flygklubbs hemsida under Dokumentarkiv – Instruktioner_mm. 

Sedan gäller följande: 

(Text som här är kopierad ifrån AIP, där ordet ”bör” används i AIP texten, ska läsas för oss som SKALäs mer

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021