Nyheter

Tidig Julklapp till alla medlemmar

Tidig Julklapp till alla medlemmar

Efter år av väntan, långa och onödiga stillestånd på flygplanen under flera år, är det med stor glädje styrelsen äntligen kan presentera det tillskott vi önskat!

Flygplanet blir det fortsatta nästa steget mot en yngre och modernare flotta. En föryngring som med modern teknik, ska om allt går som tänk, inte ha en massa ålderskrämpor som kostar enormt att underhålla.… Läs mer

Sammanställning av de operativa krav som gäller för flygning på ESOW utanför trafikledningens öppethållningstider.

Sammanställning av de operativa krav som gäller för flygning på ESOW utanför trafikledningens öppethållningstider.

Först ska Västerås Flygplats risk analys ha läst igenom. Se separat dokument på SAS Flygklubbs hemsida under Dokumentarkiv – Instruktioner_mm. 

Sedan gäller följande: 

(Text som här är kopierad ifrån AIP, där ordet ”bör” används i AIP texten, ska läsas för oss som SKALäs mer

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021